Homepage

HAVER DROEZE ZOEKT (AANKOMEND) LANDSCHAPSARCHITECT

In ons bureau werken 10 m/v landschapsarchitecten/ontwerpers, groene stedenbouwers, juridisch planologen en cultuurtechnici aan een breed scala van sterk gevarieerde opdrachten van overheden, landgoedeigenaren, recreatiebedrijven en projectontwikkelaars. Wij maken bestemmingsplannen, landschappelijke en stedelijke (her)inrichtingsplannen, waarbij de ecologische waarden en potenties uitgangspunt vormen. Wij maken de plannen/projecten bestek gereed, voeren de directie over de uitvoering en stellen beheerplannen op. Kortom het groene vak van A t/m Z voor de m/v die zowel zelfstandig als in een team kan werken.

 

Wij zoeken een enthousiast en bevlogen collega met een duidelijke visie op ons vak, enkele jaren relevante werkervaring, kennis van landschappelijke beplantingen, goede contactuele eigenschappen, redelijk stressbestendig en met de flair om een plan overtuigend te presenteren. Hij of zij kan na het inwerken goed zelfstandig uit de voeten en heeft de ambitie een breed netwerk op/uit te bouwen en te onderhouden. Vaardigheid met diverse digitale tekenprogramma’s is een vereiste en een vlotte schetshand strekt tot aanbeveling.

 

De projecten worden integraal ontworpen, van innovatief concept tot beeldend ontwerp met sprekende details, illustratieve beplantingsplannen met kostenramingen. De opdrachten betreffen vaak stedelijke ontwikkelingen, maar ook vernieuwing in het landelijk gebied of een historische reconstructie. Naast maaiveldinrichtingen worden objecten als bruggen, meubilair, fonteinen en verlichting ontworpen.

 

In het bureau heerst een open en enthousiaste werksfeer. Werken in kleine teams, in wisselende samenstelling, met een heldere structuur draagt daar aan bij. Duurzaamheid is een hecht verankerd uitgangspunt in ons ontwerpproces. Wij zoeken medewerkers die zich herkennen in onze visie en werkwijze en die helpen uitbouwen voor minimaal 32 uur/week.

 

Schriftelijke sollicitaties met portfolio en cv graag mailen naar nico@haverdroeze.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Een vernieuwde Bloemenbuurt in Steenwijk-West

STEENWIJK – In samenwerking met SVP architectuur en stedenbouw heeft Adviesbureau Haver Droeze de opdracht verkregen van Woonconcept voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan voor een vernieuwde Bloemenbuurt in Steenwijk. De nieuwbouwplannen worden samen met een projectgroep van diverse stakeholders verder vormgegeven.

Een vernieuwde wijk

In de Bloemenbuurt worden de 90 beneden-bovenwoningen vervangen door eengezinswoningen. Ook de buitenruimte wordt vernieuwd. Afgelopen najaar is samen met de buurt gestart met ‘bruistafel-sessies’. De eerste wensen van de huurders en belanghebbenden zijn toen in kaart gebracht. Aan SVP en Haver Droeze nu de taak om deze belangen te verenigen in een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan.

Pressure cookers

Het vervolgtraject bestaat uit twee pressure cookers. In intensieve sessies worden de gezamenlijke ambities, kansen en knelpunten bepaald. Op basis daarvan worden meerdere ruimtelijke modellen gepresenteerd. Het voorkeursmodel wordt gezamenlijk verder vormgegeven en zal uitgewerkt worden tot stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan. Het bestemmingsplan verankert de plannen juridisch.

Wij kijken uit naar een mooie nieuwe Bloemenbuurt!

 

Bestemmingsplan De Verborgen Tuinen in werking

Leusden – Begin november is het bestemmingsplan voor De Verborgen Tuinen onherroepelijk vastgesteld. Het bestemmingsplan staat de bouw van woningen en appartementen toe ter plaatse van het SBBO-gebouw in Leusden. Adviesbureau Haver Droeze heeft in opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling BV de juridische procedure begeleid.

 

Van school naar woningen

In 2015 kocht Heilijgers Projectontwikkeling BV het SBBO-gebouw om het gebied te herontwikkelen. Het SBBO-gebouw was dat jaar zijn functie als mbo-school verloren. Heilijgers maakte samen met architectenbureau OOKarchitecten een plan voor de herontwikkeling. Op de voormalige schoollocatie zullen 35 appartementen en 31 woningen worden gerealiseerd.

 

Bestemmingsplan met beeldkwaliteit

Adviesbureau Haver Droeze heeft een bestemmingsplan opgesteld waarin de woonwijk mag worden gerealiseerd. In het bestemmingsplan maakt de schoolfunctie plaats voor een woonwijk met woningen en appartementen. Het plan houdt daarnaast rekening met de gewenste beeldkwaliteit. Zo moet er een vergunning worden aangevraagd voor het vellen van de beeldbepalende haag rondom de wijk.

 

Flexibele woonzorgfunctie

Het bestemmingsplan speelt daarnaast in op de verandering in de zorg. Langer thuis wonen wordt steeds meer de standaard. Het bestemmingsplan biedt daarom de nodige flexibiltiet. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om in de woonzorgvoorziening van het noordelijke appartementengebouw regulier wonen toe te staan.

 

Prijsvraag WHO CARES gewonnen met ‘Expeditie Almere-Haven’

Expeditie Almere-Haven wint prijsvraag Rijksbouwmeester: WHO CARES  

 

Het projectteam Expeditie Almere-Haven,  bestaande uit DeVRBLDNG planontwikkeling, architectenbureau ZEEP, Woonzorg Nederland seniorenhuisvesting, Zorggroep Almere, welzijnsorganisatie De Schoor, Adviesbureau Haver Droeze, W/E adviseurs, Cinnovate zorgtechnologie en K4B business innovations hebben met hun inzending ‘Expeditie Almere Haven’ de eerste prijs behaald bij de prijsvraag WHO CARES voor de regio Almere. 

 

Deze prijsvraag van de Rijksbouwmeester draait om de vraag: Hoe maken we onze naoorlogse wijken, die gebouwd zijn voor gezinnen, geschikt voor een vergrijzende samenleving? Het projectteam nam uit handen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade de prijs in ontvangst.174 teams van ontwerpers, zorgprofessionals en burgers hebben ideeën ontwikkeld. Tijdens de Dutch Design Week werden de winnaars bekend gemaakt.

Inzending Expeditie Almere Haven

Team 'Expeditie Almere-Haven' prijsvraag WHO CARES

Expeditie Almere Haven

De centrale vraag in de expeditie is welke mogelijkheden de burgers van Almere-Haven zélf zien om de toekomstbestendigheid van hun wijk te vergroten en hoe zij daaraan zélf willen en kunnen bijdragen. Daarom zijn de samenwerkende organisaties op expeditie gegaan met de bewoners van Almere-Haven, om te inspireren en om op te halen wat er in ‘Haven’ werkt. Er is een aantal wijkateliers georganiseerd, die samen de start zijn voor de geleidelijke transformatie van de wijk tot “De eerste samenredzame wijk van Nederland”. Nu de prijsvraag is gewonnen, wordt dit met de gemeente en betrokken partijen verder geconcretiseerd.

 

“Een expeditie met bewoners en organisaties heeft alleen zin als cruciale succesfactoren voldoende zijn gewaarborgd. Daarom hebben wij vier pijlers voor een geslaagde keteninnovatie in Almere Haven in deze fase al geregeld. We realiseren deze aanpak met steun van lokale smaakmakers die als dragende partijen deze aanpak ondersteunen en samen bereid zijn hierin te investeren. We zetten woonzorgcentrum ‘De Overloop’ van eigenaar Woonzorg Nederland en huurder Zorggroep Almere in als quick win. We investeren in samenwerking met diverse (markt)partijen en in ontzuiling van onze activiteiten. Daarbij werken we vraaggestuurd” aldus het projectteam Expeditie Almere-Haven.

 

Prijsvraag WHO CARES

Deze week is tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de tentoonstelling van prijsvraag WHO CARES te bekijken in het Temporary Art Centre (TAC). In de tentoonstelling zijn de inzendingen opgenomen die voor de tweede ronde van de prijsvraag zijn ingediend. Met de prijsvraag WHO CARES wil de Rijksbouwmeester ontwerpkracht activeren en ideeën ophalen om wijken beter in te richten voor ouderen, vanuit de gedachte dat een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren een goede stad is voor iedereen.

Winnaars Who Cares

 

Meer informatie over ons plan:

Meer informatie over de prijsvraag WHO CARES:

 

Feestelijke opening Woonzorgcentrum Parkwijk in Hillegom

HILLEGOM – Afgelopen vrijdag was het groot feest in het nieuwe Woonzorgcentrum Parkwijk in Hillegom. In het afgelopen jaar is het woonzorgcentrum inclusief de buitenruimte volledig vernieuwd. Adviesbureau Haver Droeze was van het begin tot het eind betrokken bij de ontwikkeling.

 

Van schets tot realisatie           

In opdracht van Houdt Hillegom Gezond (HOZO) heeft Adviesbureau Haver Droeze o.a. het ontwerp voor de buitenruimte gemaakt en begeleidt. Een handmatige schets is stap voor stap uitgewerkt tot een aangelegde buitenruimte. In het ontwerp zijn verharde wandelpaden met zitjes opgenomen. Bewoners kunnen zo kleine blokjes kunnen wandelen met rollator of scootmobiel. Ook is een groot terras aan het water aangelegd waar bewoners van de zon kunnen genieten.

 

Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

Adviesbureau Haver Droeze is al lange tijd betrokken bij Parkwijk. Naast het ontwerp van de buitenruimte, heeft Haver Droeze het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan opgesteld. Dit gebeurde in nauw overleg met Spring Architecten en HOZO. Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld in samenwerking met SVP Architectuur en Stedenbouw. Beide plannen hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de buitenruimte gewaarborgd is.

 

 

Alvast aan de slag met Elisabeth Groen

AMERSFOORT – Stichting Elisabeth Groen staat te popelen om te starten met de aanleg van het park. Helaas moet er worden gewacht op de sloop van het ziekenhuis. Tijdens een rondleiding zijn wethouders en raadsleden daarom warm gemaakt om te kijken of de aanleg toch niet alvast gestart kan worden.

 

Vertraagde sloop

De aanleg van Elisabeth Groen wacht op de vertraagde sloop van het Elisabethziekenhuis. De plannen voor het park zijn daarom uitgesteld. Om het park toch alvast te kunnen gaan gebruiken, is besloten om te onderzoeken of er niet al kan worden gestart met een deel van de aanleg.

 

Geslaagde rondleiding

Op woensdag 13 september zijn deze aanlegplannen tijdens een rondleiding gepresenteerd. Wethouders, raadsleden en overige geïnteresseerden zijn door het park rondgeleid. Waterlijn, Stadsboerderij de Vosheuvel, 033Groen / Keistadhout, Vleermuizenwerkgroep Amersfoort en initiatiefgroep Parkhuis vertelden daarbij waarom het zo belangrijk is dat er alvast wordt gestart met de aanleg.

 

Visuals

Om de gemeente nog verder te overtuigen, heeft Adviesbureau Haver Droeze diverse visuals gemaakt. De visuals laten de huidige situatie zien en hoe het park eruit kan komen te zien als er bijvoorbeeld al bomen worden ingeplant of een speelplek wordt aangelegd. Zonder sloop kan het park dan toch al deels worden gebruikt!