Wordt jij onze nieuwe collega?

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een medewerkers voor de functies:

Technisch tekenaar/ontwerper

EN EEN

Adviseur Omgevingsrecht

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Interview ‘Groen wordt schaars’

De rubriek ‘STAND VAN ZAKEN’ van het AD geeft een leuk kijkje in de keuken van ons bedrijf. Lees het complete interview van Ruud van Sloten in het artikel ‘Groen wordt Schaars’

Met eervolle vermelding 2e in prijsvraag Energielandschap van de toekomst

Adviesbureau Haver Droeze is in samenwerking met Energy Indeed, Feddes/Olthof landschapsarchitecten , Zeeuwse Milieufederatie  en onder leiding van Qirion, een dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, met eervolle vermelding 2e geworden in een ontwerpwedstrijd gericht op landschappelijke inpassing van duurzame energie. De jury beoordeelde het ontwerp voor een energie-eiland in Zeeland als visionair, groots en zeer innovatief. Ze zag een breed toepassingsgebied in Nederlands als wel in het buitenland. Om die reden ontving onze inzending ook een eervolle vermelding.

Nederland wil duurzame energie, maar met oog voor het landschap en de omgeving. Duurzame opwek vraagt ruimte, zonneparken op land en windmolenparken op zee. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we er niet alleen schone energie opwekken, maar ook ons landschap mooier maken?

Duurzame energie inpassen in landschap         

Daarom schreef NederLandBovenWater (NLBW) een prijsvraag uit om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën te vinden voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Er werden ideeën gevraagd voor drie typen gebieden: het stedelijk gebied (gemeente Zwolle), het landelijk gebied (gebied rond de A16 bij Breda) en het waterlijk gebied (de Zeeuwse zoute wateren). Onze combinatie heeft een uitwerking ingediend voor het waterlijk gebied.

Energie-eiland in de Westerschelde: Zeeland ademt!

Energie-eiland in de Westerschelde is een idee dat ingaat op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, de opslag van hernieuwbare energie. Het water binnen het ringvormige eiland wordt ingericht met zeewaterbatterijen; bij opladen wordt zeewater gesplitst in zure en basische watervolumina die worden opgeslagen in flexibele zakken die in het water drijven. Het ringvormige eiland wordt natuurlijk uitgevoerd. Andere functiecombinaties zoals energie-opwek door drijvende zonnepanelen en aquacultuur zijn mogelijk. De eilanden geven een luchtig en weids landschapsbeeld.

Het idee Energie-eiland in de Westerschelde is ontstaan uit een samenwerking tussen Feddes/Olthof landschapsarchitecten (verantwoordelijk voor het ruimtelijk ontwerp), Energy Indeed, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Svasek Hydraulics en Aquabattery, onder leiding van Qirion Energy Consulting. Bij dit plan zijn expertises op het gebied van energietechniek, landschapsarchitectuur en ruimtelijk ontwerp, ecologie, kustmorfologie, energieopslag-technologie en ecologie gecombineerd tot een uitdagende visie voor de Zeeuwse zoute wateren.

De jury, onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker, gaf het concept een eervolle vermelding omdat het een krachtig en genuanceerd idee combineert met een hoge toekomstwaarde. “De verbeeldingskracht van het idee, dat tegelijkertijd getuigt van grootsheid en lichtheid, spreekt de jury sterk aan.” De ambitie van de deelnemende partijen is uitvoering van het idee uiteindelijk ook te realiseren. Hiervoor vindt de komende periode nog verder overleg plaats. Het concept is ook inzetbaar voor andere regio’s met soortgelijke vraagstukken op het gebied van landschappelijke inpassing.

Verkoop stoere woningen HomeTown van start

Afgelopen woensdag ging de verkoop van start van de nieuwe woningen in karakteristieke art decostijl en een gemeenschappelijk binnengebied waar ontmoeting centraal staat. Dat is HomeTown gelegen in de wijk Leeuwesteyn van Leidsche Rijn in Utrecht. Een plek waar groen en stads wonen samenkomen. TBI-onderneming ERA Contour ontwikkelt hier 51 eengezinswoningen en 9 appartementen. Bewoners van HomeTown genieten straks van een eigen tuin en een gemeenschappelijke hof voor gezamenlijke activiteiten. Voor deze binnenhof maakt  Adviesbureau Haver Droeze in cocreatie met de nieuwe bewoners het ontwerp.

Inrichting met aandacht voor klimaat

De binnenhof van HomeTown biedt een veilige en afgeschermde omgeving met zoveel mogelijk variatie. Bij de inrichting speelt ook het veranderende klimaat een belangrijke rol: veel groen, opvang regenwater, plekjes voor vogels, bijen en vlinders. Via een wadi zakt het water weg in de ondergrond: dit gaat de verdroging tegen. De pergola’s worden beplant met klimplanten waar de merels in kunnen nestelen, maar waaraan ook de schommel hangt. Een koele plek zonder hittestress.

De binnenhof krijgt een groen en los karakter, een echte tuin om te ravotten, bloemen te plukken in de schaduw te zitten en vogels te horen.

Meer informatie over het project is te vinden op https://hometown-utrecht.nl/.

Eerste bomen in Park Elisabeth Groen geplant

In Park Elisabeth Groen zijn zaterdag 15 december de eerste nieuwe bomen geplant door de wethouders Kees Kraanen en Menno Tigelaar samen met talloze vrijwilligers. Met deze officiële handeling is de aanleg van het zuidelijke deel van het park feestelijk en prominent gemarkeerd.

Ruim 100 vrijwilligers, buurtbewoners en de aanwezige pers luisterden naar een terugblik van Paul Struijk (voorzitter Elisabeth Groen) en zagen dat er voor het plaatsen van de bomen nog stevig gespit moest worden.

Zeker geen afstel

Doorzettingsvermogen van het bestuur van Elisabeth Groen,de politiek en de vele vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat, het doorvertraging geplaagde plan, toch vooruitgang bleef boeken. Inmiddels zijn dewerkzaamheden van het eerste deel in volle gang. Zo zijn bijvoorbeeld deuitkijktoren en het vlonderpad aangelegd en kunnen nu de eerste bomen geplantworden.

Van en Voor de bewoners van Amersfoort

Het park dat met input van ruim 200 ideeën van Amersfoorters onder begeleiding van Haver Droeze is ontworpen krijgt nu steeds meer vorm. En ook nu kunnen vrijwilligers uit de stad nog volop meewerken.Hierbij worden geïnteresseerden steeds actief op de hoogte gehouden via de site elisabethgroen.nl, de nieuwsbrief en andere sociale media.

Het is kortom een prachtig project waar Amersfoort trots op mag zijn.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2019

Bouw stadswoningen aan groen Hieronymuserf van start

Deze week zijn de bouwwerkzaamheden gestart van het bijzondere project Hieronymuserf van ontwikkelaar Edwin Oostmeijer. De 9 stadswoningen in de binnenstad van Utrecht worden gebouwd door bouwonderneming Van Bekkum, onder architectuur van bOb van Reeth. Adviesbureau Haver Droeze is verantwoordelijk voor het ontwerp van de groene hof die mooi aansluit op de naastgelegen Minstroom en het Oosterspoorbaanpark.

Groene hof in het hart van Utrecht

Het Hieronymuserf is een prachtige plek tussen Abstede en de historische binnenstad van Utrecht. Een plek zoals je ze niet vaak tegenkomt. Groen, stil en stedelijk tegelijk. Een smalle doorgang tussen de monumentale panden aan de Maliesingel leidt tot de verborgen groene hof.

Gelegen naast het prominente, uit 1873 stammende Hieronymushuis, realiseert ontwikkelaar Edwin Oostmeijer 9 exclusieve stadswoningen. De sfeer op deze bijzondere locatie is statig en informeel tegelijk. Door de smalle entree beland je op een verrassend lichte plek die ruim oogt. Voormalig Vlaams bouwmeester bOb van Reeth heeft voor het Hieronymuserf samengewerkt met Jonas van de Walle en Evelyn Bossuyt van Studio Plus Architecten. Wij hebben de ruimte rondom de woningen ontworpen als een informele groene hof in één ruimte, waarin de auto geparkeerd wordt, bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen.

Binnenwereld gekoppeld aan Minstroom en Oosterspoor

Maar vooral ook is de bijzondere ligging aan de Minstroom en het Oosterspoorbaanpark benut, waardoor het Hieronymuserf achter de Maliesingel zich opent naar de groene binnenwereld van  het voormalige hoveniersgebied van Abstede, waar de vruchtbare grond rond de lieflijke Minstroom   al vanaf de middeleeuwen tuinders aantrok, die woonden in hovenierswoningen en stads boerderijen. In deze rust van deze verscholen, groene wereld met de Hovenierstuinen worden de nieuwe woningen gemeenschappelijke hof als vanzelfsprekend opgenomen. Het plan is optimaal aangehaakt op de recreatieve routes in de stad, fietsend over de nieuwe route van het Oostespoorbaanpark, wandelend door het Zocherplantsoen en binnenstad en kanoënd over de Minstroom!

Meer informatie is te vinden op www.hieronymuserf.nl

Bouw Parc Claudius in Vlaardingen van start

VLAARDINGEN – Afgelopen donderdag werd door het slaan van een heipaal de bouw van het project Parc Claudius officieel gestart. Op de fundamenten van het voormalige zorgcentrum De Wetering verrijzen drie nieuwe appartementengebouwen. Voor dit plan heeft Haver Droeze een ontwerp voor de buitenruimte gemaakt en vervolgens het technisch uitvoeringplan opgesteld. De toekomstige bewoners hadden aansluitend op dit feestelijke moment bovendien de gelegenheid om nader kennismaken.

 

Nazomeren in zomerse sfeer

Haver Droeze, SVP met SVP architectuur en stedenbouw, architectenbureau TenBrasWestinga en Bureau voor Gebiedscommunicatie organiseerden op 5 september traditiegetrouw de nazomerborrel. Op de zomerse locatie Zandfoort aan de Eem werd weer volop bijgepraat over lopende projecten en spannende ontwikkelingen die op stapel staan. Met een zonnetje in de rug en met de slippers in het zand genoten we met onze gasten van een hapje en drankje. We kijken met veel plezier terug op een geslaagde middag.

Woonzorgvoorziening Horstendaal en Saanensduin feestelijk geopend

In Park Vogelenzang te Bennebroek zijn op 19 juni twee duurzame gebouwen, voor ouderen met dementie of psychiatrische beperkingen, feestelijk geopend. De tuin van Horstendaal en Saanensduin is deels nog in aanleg maar er al veel om van te genieten.

 

Bij het terreinontwerp is aangesloten bij de parkachtige omgeving met inzet op behoud van het waardevolle bestaande groen. Haver Droeze was bij dit project betrokken vanaf schetsontwerp tot en met RAW-bestek met aanbesteding en supervisie op de uitvoering.

 

We wensen de 64 nieuwe bewoners met hun begeleiders veel woon- en werkplezier.

 

Haver Droeze finalist in prijsvraag Energielandschap van de toekomst

Adviesbureau Haver Droeze is door naar de finale ronde van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst voor de Zeeuwse zoute wateren. In samenwerking met Liandon Energy Consulting, Energy Indeed, Feddes/Olthof landschapsarchitecten en Zeeuwse Milieufederatie werd het idee ‘Zeeland ademt!’ ingediend. Energiereservoirs in de vorm van ringvormige eilanden slaan hernieuwbare energie op voor gebruik ’s nachts en ‘s winters door huishoudens en industrie.

 

‘Zeeland ademt!’ is een idee dat ingaat op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, de opslag van hernieuwbare energie. Het water binnen de ringvormige eilanden wordt ingericht met zoet-zoutwaterbatterijen met behulp van flexibele zakken waarin bij opladen zoet en zoutwatervolumina worden gevormd uit brak water. De ringvormige eilanden worden natuurinclusief uitgevoerd. Andere functiecombinaties zoals energie-opwek door drijvende zonnepanelen en aquacultuur zijn mogelijk. De eilanden geven een luchtig en weids landschapsbeeld.

 

Het idee ‘Zeeland ademt!’ is ontstaan uit een inspirerende samenwerking van de vijf partners onder leiding van Liandon Energy Consulting.  Combinatie van expertises op het gebied van energietechniek, landschapsarchitectuur en ruimtelijk ontwerp en ecologie heeft tot dit innovatieve plan geleid.

 

De inzending ‘Zeeland ademt!’ is, evenals de andere inzendingen voor de Zeeuwse zoute wateren, hier te lezen.

 

Het consortium werkt in de finale ronde het idee uit tot een structuurontwerp met een uitvoeringsstrategie. De bekendmaking van de winnaar, in het bijzijn van onder andere Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal plaatsvinden op 31 januari 2019 bij Rijkswaterstaat in Utrecht.

Geslaagde workshop kasteelterrein Hoef en Haag

VIANEN – Ouders en kinderen uit Hoef en Haag hebben tijdens de workshop afgelopen zaterdag nagedacht over de invulling van de pop-up speelplek op het kasteelterrein. Het was een inspirerende middag vol goede ideeën die passen bij deze bijzondere plek.

 

Het kasteelterrein is op 26 mei ook weer het toneel van de ZomerWeideZaterdag. Op deze dag kunnen nieuwe inwoners van Hoef en Haag ontdekken wat Vianen te bieden heeft. Met foodtrucks, streekproducten, muziek, tuininspiratie en nog veel meer belooft het weer een fantastische dag te worden. Het laatste nieuws is hierover te vinden op hoefenhaag.nl

 

Een vernieuwde Bloemenbuurt in Steenwijk-West

STEENWIJK – In samenwerking met SVP architectuur en stedenbouw heeft Adviesbureau Haver Droeze de opdracht verkregen van Woonconcept voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan voor een vernieuwde Bloemenbuurt in Steenwijk. De nieuwbouwplannen worden samen met een projectgroep van diverse stakeholders verder vormgegeven.

Een vernieuwde wijk

In de Bloemenbuurt worden de 90 beneden-bovenwoningen vervangen door eengezinswoningen. Ook de buitenruimte wordt vernieuwd. Afgelopen najaar is samen met de buurt gestart met ‘bruistafel-sessies’. De eerste wensen van de huurders en belanghebbenden zijn toen in kaart gebracht. Aan SVP en Haver Droeze nu de taak om deze belangen te verenigen in een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan.

Pressure cookers

Het vervolgtraject bestaat uit twee pressure cookers. In intensieve sessies worden de gezamenlijke ambities, kansen en knelpunten bepaald. Op basis daarvan worden meerdere ruimtelijke modellen gepresenteerd. Het voorkeursmodel wordt gezamenlijk verder vormgegeven en zal uitgewerkt worden tot stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan. Het bestemmingsplan verankert de plannen juridisch.

Wij kijken uit naar een mooie nieuwe Bloemenbuurt!

 

Bestemmingsplan De Verborgen Tuinen in werking

Leusden – Begin november is het bestemmingsplan voor De Verborgen Tuinen onherroepelijk vastgesteld. Het bestemmingsplan staat de bouw van woningen en appartementen toe ter plaatse van het SBBO-gebouw in Leusden. Adviesbureau Haver Droeze heeft in opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling BV de juridische procedure begeleid.
 

Van school naar woningen

In 2015 kocht Heilijgers Projectontwikkeling BV het SBBO-gebouw om het gebied te herontwikkelen. Het SBBO-gebouw was dat jaar zijn functie als mbo-school verloren. Heilijgers maakte samen met architectenbureau OOKarchitecten een plan voor de herontwikkeling. Op de voormalige schoollocatie zullen 35 appartementen en 31 woningen worden gerealiseerd.

 

Bestemmingsplan met beeldkwaliteit

Adviesbureau Haver Droeze heeft een bestemmingsplan opgesteld waarin de woonwijk mag worden gerealiseerd. In het bestemmingsplan maakt de schoolfunctie plaats voor een woonwijk met woningen en appartementen. Het plan houdt daarnaast rekening met de gewenste beeldkwaliteit. Zo moet er een vergunning worden aangevraagd voor het vellen van de beeldbepalende haag rondom de wijk.

 

Flexibele woonzorgfunctie

Het bestemmingsplan speelt daarnaast in op de verandering in de zorg. Langer thuis wonen wordt steeds meer de standaard. Het bestemmingsplan biedt daarom de nodige flexibiltiet. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om in de woonzorgvoorziening van het noordelijke appartementengebouw regulier wonen toe te staan.

 

Prijsvraag WHO CARES gewonnen met ‘Expeditie Almere-Haven’

Expeditie Almere-Haven wint prijsvraag Rijksbouwmeester: WHO CARES  
Het projectteam Expeditie Almere-Haven,  bestaande uit DeVRBLDNG planontwikkeling, architectenbureau ZEEP, Woonzorg Nederland seniorenhuisvesting, Zorggroep Almere, welzijnsorganisatie De Schoor, Adviesbureau Haver Droeze, W/E adviseurs, Cinnovate zorgtechnologie en K4B business innovations hebben met hun inzending ‘Expeditie Almere Haven’ de eerste prijs behaald bij de prijsvraag WHO CARES voor de regio Almere. 

 

Deze prijsvraag van de Rijksbouwmeester draait om de vraag: Hoe maken we onze naoorlogse wijken, die gebouwd zijn voor gezinnen, geschikt voor een vergrijzende samenleving? Het projectteam nam uit handen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade de prijs in ontvangst.174 teams van ontwerpers, zorgprofessionals en burgers hebben ideeën ontwikkeld. Tijdens de Dutch Design Week werden de winnaars bekend gemaakt.

Inzending Expeditie Almere Haven

Team 'Expeditie Almere-Haven' prijsvraag WHO CARES

Expeditie Almere Haven

De centrale vraag in de expeditie is welke mogelijkheden de burgers van Almere-Haven zélf zien om de toekomstbestendigheid van hun wijk te vergroten en hoe zij daaraan zélf willen en kunnen bijdragen. Daarom zijn de samenwerkende organisaties op expeditie gegaan met de bewoners van Almere-Haven, om te inspireren en om op te halen wat er in ‘Haven’ werkt. Er is een aantal wijkateliers georganiseerd, die samen de start zijn voor de geleidelijke transformatie van de wijk tot “De eerste samenredzame wijk van Nederland”. Nu de prijsvraag is gewonnen, wordt dit met de gemeente en betrokken partijen verder geconcretiseerd.

 

“Een expeditie met bewoners en organisaties heeft alleen zin als cruciale succesfactoren voldoende zijn gewaarborgd. Daarom hebben wij vier pijlers voor een geslaagde keteninnovatie in Almere Haven in deze fase al geregeld. We realiseren deze aanpak met steun van lokale smaakmakers die als dragende partijen deze aanpak ondersteunen en samen bereid zijn hierin te investeren. We zetten woonzorgcentrum ‘De Overloop’ van eigenaar Woonzorg Nederland en huurder Zorggroep Almere in als quick win. We investeren in samenwerking met diverse (markt)partijen en in ontzuiling van onze activiteiten. Daarbij werken we vraaggestuurd” aldus het projectteam Expeditie Almere-Haven.

 

Prijsvraag WHO CARES

Deze week is tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de tentoonstelling van prijsvraag WHO CARES te bekijken in het Temporary Art Centre (TAC). In de tentoonstelling zijn de inzendingen opgenomen die voor de tweede ronde van de prijsvraag zijn ingediend. Met de prijsvraag WHO CARES wil de Rijksbouwmeester ontwerpkracht activeren en ideeën ophalen om wijken beter in te richten voor ouderen, vanuit de gedachte dat een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren een goede stad is voor iedereen.

Winnaars Who Cares

 

Meer informatie over ons plan:

Meer informatie over de prijsvraag WHO CARES: