COVID-19

Het kan inmiddels niemand ontgaan zijn dat de Nederlandse regering verdergaande maatregelen heeft getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Voor ons houdt dat in dat wij in ieder geval tot 6 april a.s. zoveel mogelijk zullen thuiswerken. Wij zullen met dezelfde intensiteit aan onze projecten kunnen werken.

Medewerkers zijn via het algemene nummer of hun mobiele nummer bereikbaar. Vergaderingen proberen wij zoveel mogelijk telefonisch of online te organiseren. Daar waar onze fysieke aanwezigheid op locatie noodzakelijk is, zullen wij de algemene en specifieke veiligheidsrichtlijnen opvolgen. Wij hopen zo snel mogelijk weer met elkaar om tafel te kunnen zitten. Tot die tijd volgen wij de landelijke richtlijnen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.