Met eervolle vermelding 2e in prijsvraag Energielandschap van de toekomst

Adviesbureau Haver Droeze is in samenwerking met Energy Indeed, Feddes/Olthof landschapsarchitecten , Zeeuwse Milieufederatie  en onder leiding van Qirion, een dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, met eervolle vermelding 2e geworden in een ontwerpwedstrijd gericht op landschappelijke inpassing van duurzame energie. De jury beoordeelde het ontwerp voor een energie-eiland in Zeeland als visionair, groots en zeer innovatief. Ze zag een breed toepassingsgebied in Nederlands als wel in het buitenland. Om die reden ontving onze inzending ook een eervolle vermelding.

Nederland wil duurzame energie, maar met oog voor het landschap en de omgeving. Duurzame opwek vraagt ruimte, zonneparken op land en windmolenparken op zee. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we er niet alleen schone energie opwekken, maar ook ons landschap mooier maken?

Duurzame energie inpassen in landschap         

Daarom schreef NederLandBovenWater (NLBW) een prijsvraag uit om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën te vinden voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Er werden ideeën gevraagd voor drie typen gebieden: het stedelijk gebied (gemeente Zwolle), het landelijk gebied (gebied rond de A16 bij Breda) en het waterlijk gebied (de Zeeuwse zoute wateren). Onze combinatie heeft een uitwerking ingediend voor het waterlijk gebied.

Energie-eiland in de Westerschelde: Zeeland ademt!

Energie-eiland in de Westerschelde is een idee dat ingaat op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, de opslag van hernieuwbare energie. Het water binnen het ringvormige eiland wordt ingericht met zeewaterbatterijen; bij opladen wordt zeewater gesplitst in zure en basische watervolumina die worden opgeslagen in flexibele zakken die in het water drijven. Het ringvormige eiland wordt natuurlijk uitgevoerd. Andere functiecombinaties zoals energie-opwek door drijvende zonnepanelen en aquacultuur zijn mogelijk. De eilanden geven een luchtig en weids landschapsbeeld.

Het idee Energie-eiland in de Westerschelde is ontstaan uit een samenwerking tussen Feddes/Olthof landschapsarchitecten (verantwoordelijk voor het ruimtelijk ontwerp), Energy Indeed, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Svasek Hydraulics en Aquabattery, onder leiding van Qirion Energy Consulting. Bij dit plan zijn expertises op het gebied van energietechniek, landschapsarchitectuur en ruimtelijk ontwerp, ecologie, kustmorfologie, energieopslag-technologie en ecologie gecombineerd tot een uitdagende visie voor de Zeeuwse zoute wateren.

De jury, onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker, gaf het concept een eervolle vermelding omdat het een krachtig en genuanceerd idee combineert met een hoge toekomstwaarde. “De verbeeldingskracht van het idee, dat tegelijkertijd getuigt van grootsheid en lichtheid, spreekt de jury sterk aan.” De ambitie van de deelnemende partijen is uitvoering van het idee uiteindelijk ook te realiseren. Hiervoor vindt de komende periode nog verder overleg plaats. Het concept is ook inzetbaar voor andere regio’s met soortgelijke vraagstukken op het gebied van landschappelijke inpassing.