Raad Olst besluit positief over Olstergaard

Maandagavond 2 december stemde de gemeenteraad van Olst in met het ontwikkelingsplan voor de nieuw te bouwen wijk Olstergaard. Wethouder Marcel Blind is blij met het positieve besluit. “Olstergaard is de duurzame woonwijk van de toekomst. Met de ontwikkeling van Olstergaard wil de gemeente voorzien in de lokale en regionale behoefte van inwoners om een duurzame woning te bouwen op een aantrekkelijke locatie, omringd door natuur en voorzieningen. De openbare ruimte en de woningen worden zoveel mogelijk natuurinclusief en circulair. Zo draagt de wijk bij aan de lokale biodiversiteit, natuurwaarden, klimaatadaptatie en gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners.

‘Een goed plan maak je samen’

De gemeente heeft SVP architectuur en stedenbouw, Adviesbureau Haver Droeze en Ecogroen bv, gevraagd een integraal ontwikkelplan op te stellen dat uitgewerkt wordt tot een stedenbouwkundig plan en een voorlopig ontwerp inrichtingsplan. Om een goed antwoord te geven op de vraag om een natuurinclusief ontwerp te realiseren voor Olstergaard trekken we met deze 3 bureau’s gezamenlijk op. Hierbij brengen we ieder onze eigen expertise in.

Door de deelnemers van de (toekomstige) bewonersgroep werd vanaf de start volop meedacht over het plan. Zij hebben nu de eerste keuze en reserveerden 25 kavels. Het plan biedt ruimte voor circa 75 woningen die in opdracht van de nieuwe bewoners gebouwd worden. De woningbouwcorporatie SallandWonen koopt 14 kavels van de gemeente om binnen het concept sociale huurwoningen te realiseren. 

Voorjaar 2020 van start

Gemeente Olst-Wijhe verwacht dat in het voorjaar van 2020 de schop in de grond kan om de bouwwegen aan te leggen. Dan komen ook de overige kavels in de verkoop en kan men zich inschrijven voor een kavel. Dit alles onder voorbehoud van ontwikkelingen in het Programma Aanpak Stikstof en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan. Als bureau werken wij nu verder aan de voorbereiding van het bouwrijp maken en het inrichtingsplan. Wanneer alles volgens de planning verloopt, kunnen de kopers in het najaar van 2020 starten met de bouw van hun duurzame woningen.