Mooi Cadeau Elisabeth Groen

De aanleg van Elisabeth Groen is bijna voltooid en na vele jaren intensief samenwerken is het punt bereikt waarop we samen met het bestuur van de Stichting Elisabeth Groen buiten de resultaten konden bekijken. We kijken met veel plezier terug op een heel bijzondere periode.

Ter markering van dit moment ontving Haver Droeze uit handen van het bestuur deze prachtige handgemaakte tekening van de Amersfoorter Lex van Elten. Elisabeth Groen, nogmaals enorm bedankt!

We blijven de ontwikkeling van Elisabeth Groen volgen en spraken af jaarlijks een rondgang te maken. Geweldig om te ervaren met hoeveel energie het beheer van het park grotendeels door vrijwilligers wordt opgepakt. Vanzelfsprekend genieten we van alle initiatieven en evenementen die het park zo bruisend maken.

Vernieuwde tuin op de Eeshof in Tubbergen officieel geopend.

Een vertegenwoordiging van bewoners uit de Havezathe, de Bloemenhof, de aanleunwoningen en de dagvoorziening knipten de linten door onder toeziend oog van tientallen genodigden. Met de opening van de tuin is de zorgboulevard gerealiseerd. De Eeshof biedt op het terrein diverse zorg en dienstverlening: van dagvoorziening, thuiszorg en aanleunappartementen tot verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg

Herinrichting

Een jaar geleden werd de eerste stap gezet met de sloop van het oude verzorgingshuis. Sindsdien is gestaag gewerkt aan nieuwe bestrating, goede parkeergelegenheid en een aantrekkelijke beplanting voor de tuin.

In het ontwerp zijn 3 beplantingssferen uitgewerkt voor de verschillende delen van het terrein:

Beekzone beplanting, gras met stinsenbeplanting en tenslotte bij de historische havezate geurige en kleurrijke beplanting, die het cognitieve vermogen van de bewoners prikkelt. De plantvakken zijn als radialen vanuit het hart van het gebouw opgebouwd en geven vanaf volgend voorjaar een vrolijk en helder beeld.

IJspret in Veenendaal-oost

Al vele jaren werken we voor Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost aan de plannen voor Buurtstede en Veenderij. Dit schitterende ijsweekend was een uitgelezen kans om al dat werk eens goed te bekijken. Nu eens niet vanaf de tekentafel of de luchtfoto maar laag bij de grond of zelfs van de onderkant. Het bood een mooi perspectief en inspiratie om verder te werken aan een zorgvuldige uitwerking van de laatste eilanden.

Nagenieten bij Elisabeth Groen

Zo gaaf. Ooit hebben de Amerfoorters een sleeheuvel bedacht. We hebben dit uitgewerkt tot een ontwerp. En nu is het idee precies uitpakt zoals het bedoeld is.

Hoef en Haag krijgt steeds meer vorm.

In onderstaande film van BPD gebiedsontwikkeling is prachtig te zien hoe Hoef en Haag steeds meer inhoud en karakter krijgt. Met SVP architectuur en stedenbouw geven we de openbare ruimte steeds verder vorm.

In 2021 wordt het nieuwe dorp nog beter ingebed in de omgeving. Zo zijn we bezig met de ontwikkeling van twee langzaamverkeer-routes. De een verbindt Hoef en Haag met het naast gelegen Hagestein. En daarnaast wordt ook een route naar de Lekdijk ontwikkeld.

Dan kunnen we met trots/recht zeggen: Hoef en Haag, een nieuw dorp aan de Lek.

Landschappelijke inpassing zonnepark Lanakerveld

MAASTRICHT | Voor Sunvest Ontwikkeling B.V. werken we aan de inrichting van een zonnepark op het Lanakerveld in de gemeente Maastricht. Na in 2019 de tender hiervoor gewonnen te hebben, werd in 2020 in samenwerking met veel partijen een uitwerking gegeven aan de gepresenteerde ideeën. Ons belangrijkste oogmerk is, recht te doen aan de energie-ambitie van Maastricht met respect voor dit oude beeldrijke Limburgse grenslandschap.

Het plan richt zich op het voorkomen van erosie door water zo direct mogelijk in de grond te laten zijgen, het afstromende water zo vroeg mogelijk te bufferen en het overlopende water zo traag mogelijk af te voeren naar de Zouwe, de centrale watergang, in het dal. Het water wat bij grote buien niet onder de panelen en in de stroken bloemrijk grasland en beplanting in de grond zakt wordt door swales (wadi’s) op relatief korte afstand vastgehouden en over een langere periode weer afgegeven aan het grondwater.

Het historische landschap is kleinschalig met akkertjes en holle wegen. De eerste stap voor een goede landschappelijke inpassing is om aan deze schaal tegemoet te komen en de traditionele wegen te respecteren. Het park wordt daarom ingedeeld in zes velden. De geleding is tevens een middel om erosie en waterhuishouding goed te regelen en een ecologische dooradering van het plangebied mogelijk te maken. 

Het specifieke reliëf in het gebied met randen, wallen, veldkeien en holle wegen schept kansen voor de ontwikkeling van meer leefgebied voor de das, de steenuil, de kerkuil, patrijzen en amfibieën zoals de rugstreeppad (bij poel). We concentreren ecologische ontwikkelingen hiervoor op plaatsen waar veel reliëf en variatie in vochtigheid is en combineren het zoveel mogelijk met het watersysteem.

Het zonnepark ligt langs een bestaande fiets- en wandelroute. Het park draagt bij aan de beleving op deze route doordat er een kralensnoer van plekken langs het pad voorziet in steeds andere aspecten van dit landschap, natuur en historie. De grote tijddiepte van het gebied spreekt tot de verbeelding. Het openbare fietspad levert hierbij kijkvensters en informatiepanelen die verwijzen naar zichtbare en onzichtbare archeologische en landschappelijke structuren.

Aanleg van Elisabeth Groen bijna voltooid

7 jaar nadat we samen met de Amersfoorters het Inrichting-en-Beheerplan hebben opgesteld zijn we nog steeds enorm betrokken bij dit project. Het is geweldig om het doorzettingsvermogen en enorme enthousiasme van de vrijwilligers van Stichting Elisabeth Groen te zien. Het resultaat mag er dan ook zijn. Lees er alles over op de site van Elisabeth Groen

Inspirerend landschapsplan voor het Watertorenpark Hengelo

In het groen en rondom de voormalige watertoren in Hengelo wordt een levendige en eigentijdse plek ontwikkelt om te wonen. Een plek waar de geschiedenis van de drinkwatervoorziening van Hengelo tot leven komt.

Bij dit project was Adviesbureau Haver Droeze verantwoordelijk voor het landschapsplan. Bij het ontwerp van de openbare inrichting werd inspiratie gevonden in de bestaande structuur van het landschap. Zo laten we in het ontwerp de ronde vormen van de oorspronkelijke aanwezige ondergrondse waterbekken terugkomen als waterkringen. Een wadi vormt de natuurlijke buffer voor het overtollige hemelwater.

Op basis van de ontwikkelvisie van SVP Architectuur en Stedenbouw en LRAU krijgen de plannen steeds meer vorm. Eigenaar Ter Steege is inmiddels gestart met de inschrijving voor de verkoop van fase 1.

Ontdek Watertorenpark Hengelo

Aanleg speelplekken Veenderij gestart

Op de eilanden D, E en F van de Veenderij is de bouw van wegen en woningen al flink gevorderd. En nu worden ook de eerste speelplekken door groenaannemer Van de Haar Groep aangelegd. De ontwerpen zijn tot stand gekomen met participatie van bewoners. Binnenkort kunnen zij volop genieten van het resultaat van deze gezamenlijk inspanning.

Aan de Kade

Het eiland in de watergang heeft al mooi vorm gekregen. Wanneer ook de rest van de speelplek aangelegd is, kunnen kinderen zich helemaal uitleven in sport en spel

Aanleg speelplek Aan de Kade
Ontwerp speelplek Aan de Kade