Visie

Adviesbureau Haver Droeze staat al ruim 35 jaar voor planning en vormgeving van de stedelijke en groene ruimte.

We werken met landschapsarchitecten, ingenieurs en juristen vanuit een ecologische visie, waarbij een sterk beeldend en functioneel ontwerp centraal staat.

In principe vormen historische waarden en bestaand groen uitgangspunt bij de planvorming. Sleutelwoorden in ons team zijn; enthousiasme, creativiteit, dynamiek, betrokkenheid, zorgvuldigheid en snelheid.

Centraal staan 4 werkvelden:

  • landschapsarchitectuur
  • duurzame stedenbouw
  • toegepaste ecologie
  • juridische planologie

In het actuele werkveld van de ruimtelijke ordening en milieuplanning is de integratie van deze disciplines binnen één bureau een strategisch voordeel, dat zich vertaalt in snelheid en kwaliteit.

Door participatie van mr. L. Haver Droeze (juriste RO en Milieu) als vennoot in het bureau, heeft deze discipline een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Het blijkt een groot voordeel om samen met een creatieve jurist de juiste bestemmingsvoorschriften te duiden, waardoor een duurzame ontwikkeling gestimuleerd en gegarandeerd kan worden.

Onze praktische werkzaamheden bestaan onder meer uit het verrichten van (historisch) onderzoek, het maken van ontwerpen in zowel stedelijke als landelijke situaties, het inventariseren en inmeten van terreinen en boombestanden, het signaleren en stimuleren van ecologische potenties en kwaliteiten en het vervolgens het optimaal integreren daarvan in het ontwerp.

Wij ervaren het als een voordeel dat wij zelf onze ontwerpen begroten en het bijbehorende RAW-bestek schrijven. Daarmee krijgen de beeldende kwaliteit van een ontwerp en de ecologische impact ook de realisatie die ervan verwacht wordt.