Hugo de Jonge markeert startbouw De Trappenberg

Maandag 13 maart vond de feestelijke start plaats van het project Vitaalpark De Trappenberg te Huizen, bijgewoond door onze minister Hugo de Jonge. Hij prees het project als bijzondere mix van wonen en zorg in een prachtige groene omgeving.

Hier wordt gebouwd en dat zal de doorstroming in de omliggende gemeentes bevorderen. Het park biedt bewoners en bezoekers een fijne groene omgeving voor een ommetje, elkaar ontmoeten en natuurbeleving. 


Impressie door SVP architectuur en stedenbouw | Vogelvlucht Vitaalpark De Trappenberg

De Trappenberg ligt centraal in ‘t Gooi, omgeven door bos en heide. Het terrein wordt op initiatief van Amvest en Waterland Real Estate ontwikkeld tot een vitaalpark waar wonen en zorg centraal staan.

In samenwerking met een SVP architectuur en stedenbouw en TenBrasWestinga architecten is een ruimtelijk ontwerp voor het gehele terrein opgesteld. Het plan berust op een landschappelijk karakter met respect voor bos en heide. Landgoed Crayloo was hierbij een belangrijke inspiratiebron.

Renovatie en Nieuwbouw

In dit plan blijft het historische gebouw behouden en wordt het volledig gerenoveerd. De bijgebouwen worden afgebroken. De nieuwe woonvoorzieningen in de hoeken van het woonzorglandgoed worden door Koopmans | TBI zorgvuldig opgebouwd tussen het groen. Hiermee blijft het voormalig kindersanatorium en revalidatiecentrum een helende omgeving met een innovatief zorgconcept.

Ontmoeting en ontspanning in een natuurlijke leefomgeving

De bossen rondom De Trappenberg en de Blaricummer- en Tafelbergheide bieden een rustieke, landelijke en natuurlijke leefomgeving met veel ruimte voor ontspanning en beweging. Door het asfalt met circa 5.000 m² terug te brengen, ontstaat ruimte voor meer groen en biodiversiteit. De Trappenberg wordt een plek die uitnodigt tot ontmoeting, zodat bewoners makkelijk sociale contacten kunnen onderhouden en onderdeel zijn van de gemeenschap.

De bijzondere plekken binnen het terrein worden verbonden met de gebieden en wandelroutes buiten het terrein. Op deze manier wordt het woonzorglandschap onderdeel van het landschappelijk en recreatief netwerk in de omgeving.

VO Landschapsplan door Adviesbureau Haver Droeze