Amsteleiland

Begeleiding bestemmingplan voor herbestemming Amsteleiland tot woonenclave

Het vervallen van de industriële functie van Amsteleiland gaf aanleiding tot de herontwikkeling van het eiland. De stedebouwkundige inrichtingsschets en bijbehorende beeldkwaliteitsplan geven de ambities van de nieuwe eigenaar weer. De geplande bebouwing en nieuwe groenstructuur zijn zorgvuldig in het landschap ingepast en geven de plek allure. Adviesbureau Haver Droeze begeleidt het hele proces vanaf de inrichtingsschets tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan en verder.

 

Beëindigen bootwerf aanleiding herbestemming tot bijzondere woonenclave

Voor de herbestemming van dit unieke eiland in de Amstel, vlak bij Oudekerk aan de Amstel en grenzend aan polder de Ronde Hoep, hebben wij een stedenbouwkundige inrichtingsschets, een beeldkwaliteitsplan met diverse visualisaties en een bestemmingsplan gemaakt. De nieuwe eigenaar beoogt hier een woonenclave te realiseren voor meer vermogende burgers, die baat hebben bij de beslotenheid van het door water omringde plangebied. De oorspronkelijke industriële functie, een bootwerf, is beëindigd en de bestaande bebouwing heeft inmiddels het veld geruimd.

 

Stijlvolle bebouwing zorgvuldig in landschap gepositioneerd

Na sanering van de grond kan het nieuwe concept gestalte krijgen: aan de Amstel-zijde een fraai front met herenhuizen gelegen aan een laan, aan de Hoep-zijde landhuizen tussen opgaande beplanting en omgeven door een kraag van riet. Bij de brug naar het eiland een appartementengebouw dat in maat refereert aan de voormalige werfgebouwen. De nieuwe allure is gebaseerd op een heldere visie op de kwaliteiten van deze plek en gaat samen met een zorgvuldige inpassing in het landschap. Wij werken samen met Architectenbureau Van Manen dat passende voorbeelden van ruime land- en herenhuizen genereerde en hoogwaardige appartementen met een klassieke uitstraling tekende.

 

Vorm groenstructuur refereert aan meanderende rivier

Basis voor de nieuwe (groen)structuur op het eiland is de gebogen laan waarvan de uiteinden zich bewegen in de richting van de rivier. De gebogen vorm refereert aan de oorspronkelijke meanderende beweging van de Amstel. Buiten de laan zijn bomen uitgestrooid over het eiland zodat op den duur de gewenste lommerrijke sfeer zal ontstaan. Aan de oostzijde van de laan volgt de verkaveling de gebogen lijn en geven meebuigende houtwallen op de grenzen hieraan de ruimtelijke expressie.

 

Begeleiding van beeldkwaliteitsplan tot vaststelling bestemmingsplan

Na overeenstemming over het schetsplan is door ons een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Het nader uit te werken inrichtingsplan alsmede de later in te dienen bouwaanvragen kunnen aan dit plan getoetst worden. Op basis van het BKP is door ons vervolgens een bestemmingsplan opgesteld. Dit plan geleiden wij, te midden van veel maatschappelijke discussie, tot nog toe succesvol naar de vaststelling. Op dit moment kunnen bouwvergunningen worden verleend. Sanering en bouwrijp maken zullen nu de eerste stappen zijn op de weg van herontwikkeling.