Dolderse Duinen

Nieuwe woonwijk ‘Dolderse Duinen’ op voormalig sportterrein DOSC

 

In opdracht van de gemeente Zeist hebben wij in samenwerking met Han van Zwieten Architecten een plan gemaakt voor een nieuwe woonwijk in Den Dolder. Een wijk waar de sfeer bepaald wordt door het bos dat de wijk omarmd en waarin het heerlijk wonen is. De hoge kwaliteit die ERA Contour heeft weten te realiseren in de architectuur is ook in de buitenruimte doorgezet door een integrale vertaling van het ontwerp naar een RAW bestek bouw- en woonrijpmaken.

 

Omgeving en historie beleefbaar maken

De nieuwe wijk ‘Dolderse Duinen is gelegen in het Pleinesbos. Dit bos maakte vroeger deel uit van uitgestrekte vochtige heidevelden met hier en daar stuifduinen waar later bos van grove den, berk en eik is ontstaan. Het reliëf dat door de aanleg van sportvelden is verdwenen is teruggebracht in de nieuwe wijk. In het hart van het plan, bij de speelplek, zijn kleine kunstmatige duinen gerealiseerd met daarop inheemse boomsoorten, welke verwijzen naar de oorspronkelijke stuifduinen waaraan de wijk haar naam ontleent.

 

Groen de wijk in trekken

Adviesbureau Haver Droeze heeft het bestaande voorlopig ontwerp verder gebracht tot een volwaardig definitief ontwerp en daarbij ook de inrichting van de entrees van de bosrand betrokken. De relatie tussen de nieuwe wijk en het bos dat de wijk als het ware omarmt is een belangrijk aandachtspunt. Door de wijk is een slingerende laan ontworpen met een bosachtige beplanting. Langs de haaks daarop gelegen drie hoven, twee parkeerhoven en een groene hof, komt het bos de wijk in.

 

De tuinscheidingen krijgen een groen karakter en sluiten zo goed aan bij de bosrijke sfeer van de wijk. Tevens hebben alle nieuwe bewoners van de ontwikkelaars bij de oplevering van de woning een boom cadeau gekregen waarmee ook in de tuinen snel de natuur kans zal krijgen zicht te ontwikkelen.

 

Ecologische potenties optimaal benutten

Ook de ecologische potenties van het aangrenzende gebied worden meeontwikkeld. In samenwerking met Het Utrechts Landschap zijn in de bosranden een zoombeplantingen hersteld met halverwege het plangebied een infiltratievijver die het regenwater van de straten bergt. Doordat het water niet wegstroomt in de riolering maar infiltreert in de zandige ondergrond, ontstaat ruimte voor nieuwe plant- en diersoorten. In het bos is ruimte voor informeel spelen waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van ruwe en onbewerkte materialen uit het bos. Doordat we na het ontwerp ook het RAW-bestek hebben geschreven is het concept optimaal uitgewerkt.