Ecopark

Werken en wonen in een groene waterrijke omgeving

 

Fraai gelegen aan de Zwolse Vaart. Dicht bij het centrum van Emmeloord én de uitvalswegen.Het is er niet alleen aangenaam werken maar naast de bedrijfskavels zijn er ook kavels waar je bij het bedrijf kan wonen! Dat is wat EcoPark Emmeloord als bedrijventerrein zo bijzonder maakt.

 

Innovatief watersyteem

Het waterontwerp vormt één van de pijlers van het plan voor het EcoPark Emmeloord. Het streven was de realisatie van een ‘eigen’ gesloten watersysteem waarbinnen het grijs huishoudelijk afvalwater gezuiverd zou worden en waaruit huishoudwater ingenomen zou kunnen worden.

 

In samenwerking met AQN consult is een slotenpatroon ontworpen waarin een ‘eigen’ kunstmatig waterpeil is ingesteld. Aanwezige klei uit de ondergrond wordt gebruikt voor het waterdicht maken van de watergangen. Speciaal voor dit project ontworpen helofytenfilters zuiveren het grijs huishoudelijk afvalwater en dragen er mede zorg voor dat het open water een minimaal kwaliteitsniveau haalt gelijk van zwemwater.

 

Integraal water en groenbeheerplan

Naast het inrichtingsplan en de uitvoeringsbestekken ‘Civiel’ en ‘Water’ heeft Adviesbureau Haver Droeze ook een integraal water- en groenbeheerplan opgesteld. Op basis van dit plan verzorgt het parkmanagement onder het onderhoud van het gehele bedrijvenpark. Dit zorg ervoor dat EcoPark Emmeloord ook voor de toekomst zijn bijzondere uitstraling behoudt.