Tweede Stationsstraat

Inbreidingslocatie Tweede Stationsstraat vormgegeven vanuit heldere visie op het ontwerp voor de openbare ruimte

 

‘Ontwerp een krachtige stedenbouwkundige structuur met een helder ruimtelijk concept’, dat was de opdracht die de Commissie Welstand mee gaf naar aanleiding van een eerste stedenbouwkundige verkenning voor het inbreidingsplan aan de Tweede Stationsstraat te Zoetermeer. Deze vraag/ opdracht legde ERA Contour vervolgens bij ons bureau neer.

 

Ligging aan historisch lint

De Tweede Stationsstraat is van oudsher een statige laan met authentieke panden. De inbreidingslocatie is achter deze lintbebouwing gelegen en wordt ontsloten vanaf deze weg. Het stedenbouwkundig concept staat voor ogen dat de sfeer van de Tweede Stationsstraat wordt doorgevoerd op de planlocatie.

 

Eenheid in sfeer en materiaalgebruik

De sfeer van de historische lintbebouwing van de Tweede Stationsstraat is terug te vinden in de architectuur van de woningen en de wijze waarop vanuit één visie de buitenruimte (privé en openbaar) is vormgegeven. De begrenzing van de tuinen bestaat uit een uniforme haagbeplanting die steeds begint en eindigt met een gemetselde poer ter markering van de opritten. De klinkers die zijn toegepast in de openbare ruimte lopen door in de opritten en toegangspaden naar de woningen. Ter markering van de entree van de wijk zijn ‘grootformaat’ poeren geplaatst en de hagen op de privékavels komen in de openbare ruimte terug aan groenaankleding van de parkeerkoffers.

 

Setting rondom de brink

De grootste uitdaging was het creëren van een ruimtelijk concept waarbij de woningen zich als vanzelf in de ruimte voegen. Vanwege de zeer diverse begrenzingen van het plan hebben we ervoor gekozen in het hart van het plan een opgetild plantvak met een bomengroep te ontwerpen. Als rondom een brink zijn de woningen hier omheen gelegd waardoor zo geschoven kon worden met de woningen dat ze zich logisch in de ruimte voegen en lelijke aansluitingen/zichtlijnen konden worden dicht gezet. Dankzij een doordacht beplantingsplan sluit de wijk prachtig aan op de omgeving en is een vergeten achtergebied omgevormd naar een heerlijke woonomgeving.