Landgoed Tongeren

Beeldkwaliteitsplan borgt ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkeling landgoed Tongeren

 

Het beheer van landgoed Tongeren wordt gefinancierd uit de steeds verder teruglopende opbrengsten van bos- en landbouw. Voor een gezond en toekomstbestendig landgoed is omvorming van bebouwing en een nieuw agrarisch bedrijf noodzakelijk. Om de gevolgen van ruimtelijke ingrepen ook te laten bijdragen aan de kwaliteit van het landgoed is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op basis van dit plan wordt nu gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan.

 

Gezonde toekomst Tongeren vraagt om omvorming economische dragers

Tongeren is, anders dan de meeste landgoederen, niet ontstaan als landgoed bij een landhuis. Het heeft zich ontwikkeld als bos- en heidegebied rond de buurtschap Tongeren. Nadat de buurtschap in eigendom kwam van de familie Rauwenhoff zijn kenmerkende landgoedelementen als landhuizen, lanen, zichtlijnen en parkbos ingevoegd binnen de ruimtelijke structuur van de buurtschap.

 

Het beheer van het landgoed werd bekostigd uit opbrengsten van de bosbouw en de landbouw. De inkomsten uit deze sectoren lopen echter terug. Een nieuw agrarisch bedrijf en omvorming van (voormalige) agrarische bebouwing naar een woonfunctie zijn nodig voor een gezonde exploitatie. Om te zorgen dat deze nieuwe – ruimtelijke – ingrepen zullen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het landgoed stelden wij een beeldkwaliteitsplan op.

 

Beeldkwaliteitsplan draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit van de ingrepen

Ruimtelijke structuurdragers in de vorm van de groenelementen (lanen, bossen), occupatiepatronen (bouwlanden, buurtschap) en karakteristieke bebouwing (villa’s) waren steeds het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen en hebben de historie van het landgoed leesbaar gehouden. De nieuwe ingrepen in het landschap zullen aansluiten bij deze structuurdragers en de eigentijdse verschijning van het oude landgoed versterken.

 

Nieuw bestemmingsplan op basis van beeldkwaliteitsplan

De voorstellen uit het beeldkwaliteitsplan zullen samen met een nieuw bestemmingsplan de mogelijkheden vastleggen voor een gewenste ontwikkeling.