Elisabethterrein

Burgerinitiatief resulteert in enthousiast ontvangen inrichtingsplan Elisabethterrein

 

Burgerinitiatief ‘Het nieuwe samenwerken’ heeft de samenwerkingsgroep ‘Samenwerking Elisabeth Groen’ opgericht om samen met Adviesbureau Haver Droeze te komen tot een Inrichting- en beheerplan voor het Elisabethterrein. Betrokkenen hebben 200 ideeën aangeleverd. Deze zijn met behulp van een ideeënkwartet getoetst aan de randvoorwaarden. Op basis van de uitkomsten kon een breed gedragen Inrichting- en beheerplan opgesteld worden. Een plan dat ook bijzonder vlot door de politiek is goedgekeurd.

 

Burgerinitiatief geeft vorm aan burgerparticipatie bij Elisabethterrein

In de gemeente Amersfoort wordt een ziekenhuis gebouwd op een nieuwe locatie. Het bestaande ziekenhuis op het Elisabethterrein sluit de deuren waardoor deze grond beschikbaar komt. Op dit terrein is nu een park gepland. Door het burgerinitiatief ‘Het Nieuwe Samenwerken’ is deze gelegenheid aangegrepen om de participatie van burgers vorm te geven. Hiervoor is de samenwerkingsgroep ‘Samenwerking Elisabeth Groen’ (SEG) opgericht, waarin betrokken inwoners, partijen uit het Burgerinitiatief en de gemeente samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. De SEG heeft de opdracht en een eigen budget gekregen voor het (laten) opstellen van een Inrichting- en Beheerplan voor een nieuw park op de Elisabethlocatie.

 

Inrichtings- en beheerplan op basis van 200 ideeën

Adviesbureau Haver Droeze begeleidde het proces om tot een gezamenlijk Inrichtings- en beheerplan te komen voor de Elisabethlocatie. Ruim 200 ideeën die door stadsgenoten en omwonenden waren aangedragen zijn vertaald naar ons ‘participatie-ideeënkwartet’. Op basis van de vooraf gestelde randvoorwaarden zijn de ideeën getoetst en geselecteerd. Vervolgens kregen de voorgedragen suggesties een plek in het ontwerp van het toekomstige park.

 

Snelle goedkeuring en enthousiasme voor parkplan

Mede door deze inspirerende en betrokken manier van werken, is het parkplan zeer enthousiast ontvangen en politiek goedgekeurd. In het plan wordt het oorspronkelijke stookgebouw hergebruikt. Er komt een heuvel met uitzicht op de omgeving en de mogelijkheid om er vanaf te sleeën. Bovendien kunnen bezoekers genieten van 3 verschillende landschappelijke eco-biotopen. De complete doorlooptijd van dit bijzondere project bedroeg vanaf de initiatiefopdracht tot en met het vastgestelde bestemmingsplan slechts 8 maanden!

 

Volg de ontwikkelingen van het Elisabethterrein op elisabethgroen.nl