Kamp Amersfoort

Hoogwaardig terreinonderhoud passend bij gedenkplaats

 

De betekenis van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort als gedenk- en educatieplaats neemt nog altijd toe. Het is daarom belangrijk dat het terrein er altijd verzorgd bij ligt. In aanvulling op het herinrichtingsplan maakte Adviesbureau Haver Droeze daarom een beheerplan en onderhoudsbestek op basis waarvan het (groen)onderhoud nu uitgevoerd wordt.

 

Onderhoud met respect voor geschiedenis

Kamp Amersfoort was in de jaren 1941-1945 een concentratiekamp. Vanwege de indringende geschiedenis en als gevolg daarvan de grote behoefte aan een plek om te gedenken, is een groot deel van het voormalige kampterrein ingericht als gedenkplaats. Het uiterlijk van de gedenkplaats behoort in overeenstemming te zijn met de welhaast sacrale betekenis. Daartoe dient het onderhoud met zorg te worden uitgevoerd, met een hoog onderhoudsniveau en met het nodige respect voor de geschiedenis.

 

Beheerplan biedt houvast aan groenbeheerder en vrijwilligers

Van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort kwam de vraag om een beheerplan op te stellen als een goed hanteerbare leeswijzer voor opdrachtgever en uitvoerende partij. De ontwerpvisie die ten grondslag ligt aan de herinrichtingsplan van het kampterrein is doorvertaald naar concrete beheermaatregelen, zodat het beeld in die zin wordt geoptimaliseerd.