KantorenPark Podium

De buitenruimte van KantorenPark Podium uitgewerkt tot kwalitatief hoogwaardige verblijfsplek

 

Voor de buitenruimte van KantorenPark Podium heeft Adviesbureau Haver Droeze op basis van het stedenbouwkundig plan een definitief ontwerp opgesteld en uitgewerkt. Een bijzonder element in het plan is de watercascade, die een chique uitstraling bij de entree van het park. Door nauwe samenwerking konden bijzondere principeconstructies uitgewerkt worden. Het resultaat is een buitenruimte die een eenheid vormt met de architectuur waarbij bijzondere details zorgen voor een hoge kwaliteit.

 

Van stedenbouwkundig plan tot definitief ontwerp buitenruimte

Het stedenbouwkundig plan van GroupA voor KantorenPark Podium was startpunt voor het op te stellen ontwerp voor de buitenruimte. Uit de voorgestelde inrichting spreekt een beeld van een kantorenpark met hoge kwaliteit. Voor ons lag de uitdaging daarin, de gewenste kwaliteit uiteindelijk waar te maken. Daarom is bij het definitief ontwerp veel aandacht besteed aan een zorgvuldige detaillering met aandacht voor de beheerbaarheid, de sociale kwaliteit en de ecologie.

 

De watercascade geeft de gewenste chique uitstraling

Een bijzonder onderdeel van het ontwerp is de watercascade die de entree van het kantorenpark een extra chique uitstraling geeft. Het vormt een levendig punt aan de wandelkade, welke ook door ons werd gedetailleerd. De cascade zorgt tevens voor voldoende stroming en beluchting van het water en draagt zo bij aan een goede waterkwaliteit.

 

Samenwerking in technische uitwerking levert uitzonderlijk resultaat

In nauwe samenwerking met de bestekschrijver Breijn (Heijmans) hebben wij de principeconstructies en materialisering van de watercascade bepaald. Deze is opgebouwd uit 18 grote betonnen platen, elk met een indrukwekkende afmeting van 15m2. Sterringhart BV heeft deze platen niet alleen geleverd maar ook enthousiast meegedacht over de constructie. Deze samenwerking heeft een prachtig resultaat opgeleverd.

 

Zorgvuldige detaillering brengt eenheid in ontwerp

De watercascade sluit mooi aan op de rond lopende kademuur. De leuning, die een wisselende afmeting kent, loopt door over de rand van de cascade zodat er meer eenheid ontstaat. Uit de kademuur steken verschillende fraai gedetailleerde uitstroompunten waardoor het regenwater op aantrekkelijke wijze in de vijver stort.