Waterwingebied

Resultaat door bewonersparticipatie fraaier dan de som der delen

 

Het groenbeheerplan van Amersfoort voorziet in een recreatief aantrekkelijk Waterwingebied met behoud van flora, fauna en cultuurhistorie. Door inzet van schetsmatige ontwerpvoorstellen kregen participerende groepen volop gelegenheid bijdragen te leveren. Voortdurend communiceren en betrokkenheid van de eerste schets tot tijdens de uitvoering leiden tot dit positieve resultaat.

 

Waterwingebied aantrekkelijk voor omwonenden en voor bijzondere natuur en cultuur

Het Waterwingebied is een park gelegen tussen de wijken Liendert en Rustenburg. De gemeente Amersfoort heeft een Groenbeheerplan opgesteld om het park aantrekkelijker te maken als recreatiegebied voor bewoners van omliggende wijken. Verder willen zij het gebied behouden als plek voor bijzondere flora, fauna en cultuurhistorie.

 

Uitwerking van ontwerp met omwonenden tot en met bestek geeft samenhang

Voor het Waterwingebied hebben we in nauwe samenwerking met omwonenden een natuurspeelplek en een sport/speelplek ontworpen. Daarnaast hebben we ontwerpen gemaakt voor alle her-inrichtingsmaatregelen en deze uitgewerkt tot bestekstekeningen en een RAW bestek. Hierbij ging het onder andere om een volledig reconstructie van de padstructuren, vervanging van parkmeubilair, vrijzetten van oude knotboomstructuren, aanleg van een natte natuurzone met poelen en diverse groeninrichtingsmaatregelen.

 

Getekend ontwerp laat ruimte voor participatie en aanvullende ideeën

De schetsontwerpen van de verschillende onderdelen zijn handgetekend en hebben een sterk schetsmatig karakter. Aangezien de ontwerpen besproken worden in verschillende participatiebijeenkomsten moeten de tekeningen uitstralen dat er nog ruimte is voor aanpassingen en aanvullende ideeën.

 

Goede communicatie tussen partijen draagt bij aan positief resultaat

Gedurende het hele planproces is intensief overleg gevoerd met de gemeente en de ‘Vrienden van het Waterwingebied’ (een groep betrokken burgers verenigd in een stichting tot behoud van het natuurgebied). Door alle maatregelen te visualiseren en uitgebreid toe te lichten is steeds meer begrip en enthousiasme ontstaan over het resultaat.