Binnentuin Groeneweg

Groene binnentuin in een stenige omgeving

 

Gelijktijdig met de renovatie van het complex 503 aan de Groeneweg te Utrecht is er een ontwerp gemaakt voor de semi-openbare binnentuin. Voor een functionele en sfeervolle inrichting van de kleine binnentuin hebben wij samen met de bewoners een ontwerp gemaakt. Door de inbreng van de bewoners is de binnentuin maximaal op de behoeften van de gebruikers afgestemd.

 

Renovatie complex 503

Voor de verouderde woningen van het complex 503 is in samenwerking met de bewonerscommissie door Han van Zwieten Architecten een renovatieplan opgesteld. Onderdeel van het renovatieplan is de herinrichting van het binnenterrein, een semi-openbare ruimte voor de bewoners van het complex. Aan de randen van het binnenterrein zijn houten schuurtjes gesitueerd voor de woningen.

 

Ingrediënten voor het ontwerp

Om van het binnenterrein een plek voor alle bewoners te maken, is de bewoners gevraagd mee te ontwerpen. Met een groep van circa 8 bewoners en twee medewerkers van woningbouwvereniging Boex  zijn we aan de slag gegaan. Tijdens de eerste bijeenkomst met de bewoners over verschillende onderwerpen gesproken en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van:

  • de functie(s) die een plek moeten krijgen op het binnenterrein;
  • de sfeer (vormentaal) die de plek moet uitstralen;
  • de materialisatie; bestrating, meubilair, beplanting e.d.

 

Kwartetten met bewoners

Voor verschillende onderwerpen zijn (kwartet)kaarten gemaakt met verschillende keuzemogelijkheden, de gekozen kaarten zijn door de bewoners op een ondergrond hebben geplakt. Op basis van de uitkomsten van de bewonersbijeenkomst is een ontwerp vervaardigd. De bewoners kozen hier voor een informeel en overzichtelijk binnenterrein met losse beplantingen en hagen als omranding. De materialen bestaan uit een klinkerbestrating, een grote zitbank en verlichting aan de schuurtjes. Het terrein moet dienen als groene zitplek en ontmoetingsplaats voor de bewoners. Het ontwerp dat we vervaardigden op basis van de gekozen ingrediënten werd enthousiast ontvangen.