Daktuin Weltevreden

Daktuin Weltevreden door aandacht voor techniek een groene oase

 

AMERSFOORT – Voor een nieuw wooncomplex met parkeerkelder nabij de binnenstad van Amersfoort was een ontwerp nodig voor de inrichting de buitenruimte. Daarvan lag het grootste deel boven op de parkeergarage, de technische randvoorwaarden maakten de uitwerking van het ontwerp complex. Door aandacht voor techniek en zorgvuldige detaillering van de inrichtingselementen kunnen bewoners genieten van een groene oase in de stad.

 

Tuinontwerp op parkeerkelder

Vlakbij de binnenstad van Amersfoort is door Van Hoogevest Bouw een complex gebouwd bestaande uit 124 woningen en appartementen op en rondom een 2-laags parkeerkelder. In opdracht van VHG Projectontwikkeling hebben wij een ontwerp vervaardigd voor de maaiveldinrichting van dit project.

 

Technische randvoorwaarden maken uitwerking complex

De grootste uitdaging bij het maken en technisch uitwerken van het ontwerp was bij dit project het gegeven dat het grootste deel van de buitenruimte zich op de parkeerkelder bevindt. Wij hebben een plan gemaakt waarbij op de parkeerkelder een aangename verblijfruimte is gerealiseerd met zitgelegenheden, speelelementen en uitbundig bloeiende beplantingen onder een transparant bladerdek van oriƫntaalse bomen. Technische randvoorwaarde bij de uitwerking van het plan was dat het terrein tevens bereden moet kunnen worden door vrachtverkeer (vuilniswagen, verhuiswagen en hulpdiensten).

 

Aandacht voor detaillering geeft ontwerp cachet

Naast de uitwerking van de fundering- en afwateringstechniek op de parkeerkelder is in het plan veel aandacht besteed aan het beplantingsplan en de detaillering van de diverse inrichtingselementen. Zo is er een complex bakkenpatroon ontworpen voor de beplantingen, vervaardigd van cortenstaal. De bakken hebben wisselende hoogtes en breedtes en delen ervan zijn uitgevoerd met houten bekleding waarmee fraaie zitranden ontstaan.