OMOP bestekken

Realisatie Buurtstede Veenendaal-oost op basis van OMOP bestekken

 

Voor de nieuwbouwlocatie Buurtstede in Veenendaal-oost is naast het ontwerp voor de buitenruimte ook de volledige technische uitwerking door ons bureau verzorgd. Vanwege de onzekere planning en fasering, alsmede de vele wijzigingen in de opstalontwikkeling is gekozen voor een alternatieve contractvorm.

 

Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) biedt zekerheid en flexibiliteit

Bij de uitwerking van het plan zijn door ons voor de hele wijk alle principeprofielen en details uitgewerkt in technische tekeningen en (RAW) bestekposten. Zonder de gehele wijk daadwerkelijk uit te tekenen is op basis van het bestek met fictieve hoeveelheden het werk Europees aanbesteed. Op basis van deze aanbesteding is een meerjarencontract afgesloten met de aannemer waarbij de eenheidsprijzen zijn vastgelegd. Dit biedt onze opdrachtgever, Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost, zekerheid over de eenheidsprijzen die worden gehanteerd en tegelijk de flexibiliteit om in aansluiting op de bouwontwikkeling te bepalen wanneer welke delen van de buitenruimte ingericht dienen te worden.

 

Tekenwerk buitenruimte na verkoop woningen

Pas als de woningen zijn verkocht wordt voor de betreffende woonomgeving een definitief ontwerp opgesteld en worden vervolgens de uitvoeringstekeningen vervaardigd. Op basis hiervan stellen we een deelopdracht op voor de uitvoering door de aannemer. Door voor deze werkwijze te kiezen wordt voorkomen dat er tekenwerk wordt verricht wat vervolgens weer aangepast moet worden. Tevens biedt het de mogelijkheid om de nieuwe wijkbewoners mee te laten denken over de inrichting van hun woonomgeving.

 

Financiƫle monitoring essentieel bij OMOP contract

In tegenstelling tot een standaard RAW contract ligt er na aanbesteding van het werk geen aanneemsom voor het gehele werk vast. Op basis van de fictieve hoeveelheden zijn alleen de eenheidsprijzen definitief vastgesteld. Om voldoende grip te houden op de kosten hebben we bij aanvang van het werk een totaalraming opgesteld en werken dit bij zodra een nieuwe deelopdracht wordt verleend en afgerekend. Hierdoor hebben we exact in beeld dat er binnen het vooraf vastgestelde budget gewerkt wordt.