Reconstructie Nieuweweg

VEENENDAAL – De Nieuweweg in Veenendaal, één van de oudste wegen van Veenendaal, was toe aan een complete reconstructie. De weg wordt opnieuw ingericht waarbij de openbare ruimte, verkeer, groen en water integraal worden aangepakt. Adviesbureau Haver Droeze was verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp.

 

Integraal ontwerp

Om te komen tot een breed gedragen ontwerp van de Nieuweweg was een integrale visie op de gewenste inrichting en uitstraling noodzakelijk. Naast de verkeerskundige aanpassingen ging het ook om de stedenbouwkundige betekenis voor Veenendaal. Bovendien waren tijdens een beginspraak en ontwerpsessies met bewoners en bedrijven een groot aantal wensen en knelpunten duidelijk geworden die in het ontwerp verwerkt moesten worden.

 

De Nieuweweg is een van de 5 linten die de oorspronkelijke ontginningslijnen van Veenendaal vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat deze lijnen herkenbaar blijven in de stad. De herkenbaarheid zal verstrekt worden door een continue weginrichting en een doorgaande laanbeplanting.

 

Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van de Nieuweweg volgt dat deze is opgebouwd uit drie onderdelen: Noord, Midden en Zuid. In het noorden start de Nieuweweg als 50km weg die transformeert tot een 30km weg eindigend in het centrum. Om zoveel mogelijke een continue beeld van de hele Nieuweweg te realiseren wordt in het ontwerp zoveel mogelijk gewerkt met een eenduidig straatbeeld met zo weinig mogelijk verschillende materialen en een laanplanting van bomen.

 

Een extra factor waren de twee molens die naast de Nieuweweg staan: De Vriendschap en De Nieuwe Molen. Dit zijn echte focuspunten waarop het zicht gewaarborgd moet blijven. De beide molens hebben een molenbeschermingszone die ervoor zorgt dat er geen hoge objecten komen die de wind wegvangen. Daarom komen langs het middendeel van de Nieuweweg lagere bomen te staan.

 

Uiteindelijk werden alle elementen verwerkt tot een samenhangend totaalontwerp. Aan de hand van uitgebreide visualisaties met plattegrond, referentiebeelden en 3D impressies werd het plan tijdens de inspraakavond toegelicht.