Schoolplein Rehobothschool

VEENENDAAL – Naar aanleiding van de uitbreiding van de Rehobothschool is door Adviesbureau Haver Droeze, in opdracht van de gemeente Veenendaal, een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van het schoolplein en de directe omgeving. Door een goed doordacht ontwerp heeft het vernieuwde schoolplein een verrassende, functionele en verzorgde uitstraling gekregen, terwijl het voor 90% bestaat uit hergebruikte materialen. Tevens is een goede oplossing geïntegreerd voor de verkeersafwikkeling die bij scholen altijd flinke pieken kent.

 

Ontwerpen van een speellandschap met bestaande materialen

De uitbreiding van de school op het schoolplein zorgt voor een kleinere speeloppervlakte, maar door het samenvoegen van de openbare speelplek met het schoolplein kon een aantrekkelijk speellandschap ontworpen worden. Het openbaar maken van een groot deel van het schoolplein voorziet ook buiten de schooltijden in speelgelegenheid voor de kinderen uit de buurt. Bij de herinrichting van het schoolplein zijn zoveel mogelijk bestaande materialen en elementen hergebruikt, zoals de verschillende hekwerken, in goede staat verkerende speeltoestellen, pleinverhardingen, zandbakranden, vuilcontainers, etc. De basis van het nieuwe ontwerp bestaat uit een diagonaal lijnenspel bestaande uit nieuwe lange tegelbanen waarbinnen de verschillende vlakken op verschillende wijzen ingevuld zijn.

 

Spitsuur tijdens het halen en brengen

Zoals op menig basisschool is het tijdens de haal en brengtijden een drukte van jewelste, de Rehobothschool is hier geen uitzondering op. In de opdracht van de gemeente is een gedeelte van de openbare ruimte heringericht, om op een veilige, gestructureerde en overzichtelijke wijze het halen en brengen van de kinderen te regelen. Aan het einde van de Emmalaan is hiervoor een minirotonde met een kiss en ride strook ontworpen. Tevens is er extra parkeergelegenheid en een doorsteek vanuit de Hertogenlaan gecreëerd.

 

Uitvoering

Het ontwerp voor de herinrichting van het schoolplein e.o. is door ons bureau uitgewerkt tot een RAW bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen. Het werk is gerealiseerd door Van Hattum Infra, die tijdens de zomervakantie in zeer korte tijd het werk heeft uitgevoerd. Hierdoor kon de overlast voor de kinderen zoveel mogelijk worden beperkt en begon het nieuwe schooljaar in een fraaie nieuwe omgeving.