Speelpleintje Hertenstraat

Herinrichting Hertenstraat; asfalt eruit, groen erin

 

De afgesloten woonstraat Hertenstraat dient al jaar en dag als fietspad en speelruimte. De straat met een asfaltverharding en langsparkeervakken is al een langere periode afgesloten voor auto’s. De woonstaat is langzamerhand omgevormd tot speelruimte, met midden op weg een basket en op de parkeerplaats een tafeltennistafel. Voor een grootscheepse renovatie is er samen met de omwonenden een ontwerp gemaakt, om een veilige en aangename speel- en verblijfsruimte te realiseren.

 

Functieverandering; van rijweg naar speel- en verblijfsruimte

De Hertenstraat is gelegen in het Leusdenkwartier te Amersfoort. Een gedeelte van de Hertenstraat is oorspronkelijk ontworpen als woonstraat met een doorgaande rijweg voor autoverkeer. Deze rijweg is in het verleden afgesloten d.m.v. van afzetpalen en inrijverbodsborden, alleen het meest westelijke deel waar een achttal parkeerplaatsen ligt is voor auto’s toegankelijk. De overige ruimten zijn met een zandbak en enkele speeltoestellen ingericht als speelpleintje.

 

Ontwerpen met de ideeën van de gebruiker

Voor een ontwerp van de speel- en verblijfsruimte zijn tijdens een bewonersavond, ideeën van de omwonenden gevraagd. Binnen de kaders van de gemeentelijke randvoorwaarden zoals parkeergelegenheid en een afgeschermd fietspad, is een basisondergrond gemaakt. Op basis van  deze ondergrond zijn er in groepen van ca. 8-10 omwonenden de wensen voorgedragen voor de invulling van de speel- en verblijfruimte. Hiervoor werd gebruikt gemaakt van verschillende elementen en onderwerpen ‘knipvellen’. De gewenste onderwerpen zijn door de omwonenden uitgeknipt en op de gewenste plek op de ondergrond plakken, met daarbij enkele getekende toevoegingen. Op basis van de twee ideeën kaarten van de avond is er een ontwerp gemaakt.

 

Voor elk wat wils

Het ontwerp dat gebaseerd is op de ideeën van de omwonenden bestaande uit een ovale speel- en verblijfsruimte omgeven door sterke lage vakbeplanting met enkele solitaire heesters en kleine bomen. Ten noorden van deze ruimte ligt een fietspad, een populaire fietsverbinding (ook onder brommerfietsers) voorzien van een groene afscheiding voor het voorkomen van onveilige situaties. In de ovale speel- en verblijfsruimte is plaats voor verschillende leeftijdsgroepen. In deze ruimte is er plaats om te voetballen, tafeltennissen, glijden of rustig op een boombank zitten.