Rielerkolk

Wonen aan een openlucht zwembad

 

Het voormalige openluchtzwembad de Rielerkolk is omgevormd tot woonlocatie. In deze groen-blauwe omgeving met diverse recreatiemogelijkheden geeft de woonlocatie een exclusieve sfeer. Wandelen, vissen of zwemmen vanuit je achtertuin is hier mogelijk.

 

Aan de rand van de vroegere oostelijke uitbreidingswijken van Deventer ligt naast de spoorlijn naar Arnhem en Enschede de Rielerkolk. De plas heeft decennia lang gefunctioneerd als openlucht zwembad. Door aanscherpingen van de regels voor open zwemwater voldeed het bad echter niet meer aan de normen.

 

Na het verdwijnen van de zwembadfunctie is de plas in het Gemeentelijk Structuurplan aangemerkt als hoogwaardige woonlocatie. Het natuurlijke beeld vormt een belangrijke leidraad in het plan. De aanwezigheid van water is vanuit de wijk overal beleefbaar. De nieuwe woningen liggen dan wel in en aan de oevers gesitueerd, maar de continuïteit van de groene oever zal zo veel mogelijk gewaarborgd blijven.

 

Met de inrichting van het openbaar gebied is gestreefd naar harmonie tussen het tuinstedelijke van de Bekkumerbuurt en het natuurlijke van de kolk. De continue groene omzoming bindt de verschillende woningen en zorgt voor een eigen besloten sfeer die op de plas is gericht. Vervolgens zijn met gebruik van geëigende materialen elementen toegevoegd die de gebruiks- en verblijfsfunctie van de woonomgeving vergroten: d.m.v. vlonders en houten steigers bereikt met het waterniveau; de stenen kade manifesteert zich als boulevard, waarlangs gewandeld kan worden; steile taluds worden gemaakt van basaltblokken. De diverse onderdelen maken het mogelijk dat men een volledig rondje om de kolk kan wandelen.