Recreatiepark De Wilde Roos

Transformatie van camping naar bungalowpark

 

LOOSDRECHT – Aan de rand van Hilversum, het overgangsgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Plassengebied, zijn twee verouderde campings samengevoegd tot het recreatiepark ‘De Wilde Roos’ met 60 luxe recreatiewoningen. Voor dit plangebied hebben we het ontwerp gemaakt dat aan de ontmoeting van het dekzandlandschap en het veenweidelandschap haar identiteit ontleent. In samenwerking met KR8 Architecten is een lommerrijk park ontstaan waarvan architectuur en landschapsontwerp bijdragen aan het steekeigen karakter.

 

Ontmoeting van landschappen

Karakteristieken van de twee elkaar ontmoetende landschapstypen zijn in het ontwerp opgenomen. Hierdoor ontstaan twee sferen. Het hoger gelegen ‘zandgebied’ kenmerkt zich door overwegend zacht glooiend, reliëfrijk terrein, afwisselend begroeid met naald- en loofbomen en struiken. Hiertussen zijn boswoningen zijn gesitueerd in een mozaïekverkaveling. Het lagere ‘veenweidegebied’ kent minimale hoogteverschillen en heeft een verkaveling met evenwijdige perceelgrenzen. De vegetatie kenmerkt zich hier door grassen, riet, loofbomen en wilgen. De recreatiewoningen liggen hier aan het water. In de buitenrand van het ‘bos’, bij de ontmoeting met het lagere ‘veenweidelandschap’, liggen als balkons de zogenaamde zoomwoningen. Het water creëert een gevoel van ruimte en rust en levert een aantrekkelijke variatie in kleur en licht dat kenmerkend is voor het plassengebied. In combinatie met een architectuur die is afgestemd op de drie sferen krijgt het park een streekeigen identiteit.

 

Passende architectuur

Drie woningtypen zijn ontwikkeld met een onderscheiden beeldkwaliteit passend bij de landschappen van De Wilde Roos. De bos-bungalows zijn wit gestuct met een pannendak. De water-bungalow heeft volledig zwart gepotdekselde gevels en een rieten dak. De zoom-bungalows hebben wit stucwerk in combinatie met zwart potdekselwerk met een rieten dak. Markant bij alle drie de woningtypes is de zwart gepotdekselde entree.

 

Een toekomstbestendig recreatiepark

Door een inrichtingsplan te ontwikkelen met oog voor het streekeigen karakter en natuurlijke waarden aansluitend op het prachtige landschap van de Loosdrechtse Plassen en het Gooi is een park ontstaan dat in de toekomst zijn waarde zal behouden.