Landgoed Wittenoord

Nieuw landgoed draagt bij aan natuurlijke eenheid in de Gelderse Vallei

 

Herstel Grebbelinie en nieuwe natte natuur uitgangspunt voor ontwerp

In opdracht van AM Groen door Rood BV maakten wij een ontwerp voor een nieuw landgoed in Renswoude, gelegen aan de Lunterse beek. In het ontwerp waren herstel van de Grebbelinie en het ontwikkelen van natte natuur langs de Lunterse beek belangrijke uitgangspunten. Deze nieuwe natuur (groen) wordt mogelijk gemaakt door landhuizen van allure (rood).

 

Landgoed met allure schakel in stelsel natuurgebieden

Verschillende natuur- en landschapsorganisaties werken samen om de versnipperde natuur in de Vallei om te vormen tot een samenhangend stelsel van natuurgebieden. Landgoed Wittenoord kan hierin een belangrijke schakel zijn.

 

Inrichtingsplan met grote afwisseling geeft ecologie grote kansen

Het oostelijke deel van het landgoed is ingericht als stijlvol landgoedbos met vijverpartijen (strangen) en (rivier)duintjes. Het westelijke deel is open gelaten om het beekdal herkenbaar te laten. De Lunterse Beek en zijn oevers zijn bij uitstek geschikt als ‘natte’ verbindingszone. Met de juiste maatregelen tegen mestoverschot, wordt het grond – en oppervlaktewater schoner en na plaatselijke verflauwing van oevers kan de beek weer zijn natuurlijke verloop krijgen. De nieuwe Grebbelinie is met zwaar hout beplant en vormt daarmee een droge verbindingszone. De grote afwisseling in het landschap aan hoge, droge en lage, natte gebieden biedt veel variatie en daarmee een hoge ecologische potentie.