De Smaaktuin Veemarktterrein

Toekomstige bewoners brengen hun straat op smaak

 

UTRECHT – Het project ´De Smaaktuin´ is vanaf de start ontwikkeld met inbreng van toekomstige bewoners. Centraal in het bouwblok ligt de gezamenlijke binnentuin. Op basis van de wensen van de bewoners is het ontwerp tot stand gekomen en na aanleg zullen zij het beheer en onderhoud zelf (laten) uitvoeren.

 

Smaakbepalend

Veemarkt is een nieuwe eigentijdse wijk aan de rand van Utrecht en toch nog op fietsafstand van het hart van de stad. In deze wijk ligt het project ‘De Smaaktuin’ waarbij toekomstige bewoners vanaf het allereerste begin meedenken en daarmee de smaak bepalen.

 

Gezamenlijke binnentuin

Naast de intensieve betrokkenheid van bewoners is duurzaamheid zowel in technisch als in sociale zin een belangrijke pijler van het concept ‘De Smaaktuin’. Hierbij is de gezamenlijke binnentuin van cruciaal belang. Het zorgt voor een prettige overgang van meer privé naar steeds meer openbaar.

Hierdoor kunnen deze smaakmakers op veel verschillende manieren genieten van het buitenleven en elkaar.

 

Participatie vanaf de start

Nog voor de eerste schetsen van de binnentuin en de woningen waren getekend werd potentiële bewoners al gevraagd naar hun woonsmaak. Veel aspecten zoals het gebruik van de tuin voor spelen ontmoeten en groente telen; de routing en parkeren; de overgang van privé naar gemeenschappelijk en de te gebruiken materialen werden besproken. In verschillende WoonSmaakWorkshops werd steeds gedetailleerder gevraagd naar de voorkeuren en ideeën van bewoners. Een proces waarbij de smaakmakers uitgroeiden tot fijnproevers en de ontwerpuitgangspunten steeds duidelijker werden.

 

Beheer en onderhoud geregeld in VvE

Het resultaat is een smaaktuin waarin alle ingrediënten zorgvuldig zijn toegepast. Na de aanleg is het aan de bewoners om de tuin verder tot bloei te brengen. Hiervoor is een aparte VvE opgericht waarin het beheer en onderhoud gezamenlijk geregeld wordt. De verschillende karakters zullen ‘De Smaaktuin’ verder kruiden tot een uniek gerecht dat past bij zijn bewoners.

Binnentuin Groeneweg

Groene binnentuin in een stenige omgeving

 

Gelijktijdig met de renovatie van het complex 503 aan de Groeneweg te Utrecht is er een ontwerp gemaakt voor de semi-openbare binnentuin. Voor een functionele en sfeervolle inrichting van de kleine binnentuin hebben wij samen met de bewoners een ontwerp gemaakt. Door de inbreng van de bewoners is de binnentuin maximaal op de behoeften van de gebruikers afgestemd.

 

Renovatie complex 503

Voor de verouderde woningen van het complex 503 is in samenwerking met de bewonerscommissie door Han van Zwieten Architecten een renovatieplan opgesteld. Onderdeel van het renovatieplan is de herinrichting van het binnenterrein, een semi-openbare ruimte voor de bewoners van het complex. Aan de randen van het binnenterrein zijn houten schuurtjes gesitueerd voor de woningen.

 

Ingrediënten voor het ontwerp

Om van het binnenterrein een plek voor alle bewoners te maken, is de bewoners gevraagd mee te ontwerpen. Met een groep van circa 8 bewoners en twee medewerkers van woningbouwvereniging Boex  zijn we aan de slag gegaan. Tijdens de eerste bijeenkomst met de bewoners over verschillende onderwerpen gesproken en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van:

  • de functie(s) die een plek moeten krijgen op het binnenterrein;
  • de sfeer (vormentaal) die de plek moet uitstralen;
  • de materialisatie; bestrating, meubilair, beplanting e.d.

 

Kwartetten met bewoners

Voor verschillende onderwerpen zijn (kwartet)kaarten gemaakt met verschillende keuzemogelijkheden, de gekozen kaarten zijn door de bewoners op een ondergrond hebben geplakt. Op basis van de uitkomsten van de bewonersbijeenkomst is een ontwerp vervaardigd. De bewoners kozen hier voor een informeel en overzichtelijk binnenterrein met losse beplantingen en hagen als omranding. De materialen bestaan uit een klinkerbestrating, een grote zitbank en verlichting aan de schuurtjes. Het terrein moet dienen als groene zitplek en ontmoetingsplaats voor de bewoners. Het ontwerp dat we vervaardigden op basis van de gekozen ingrediënten werd enthousiast ontvangen.